der -->

4.sınıf 1. sosyal bilgiler yazılısı

Bu yıl 4.sınıfız.Sosyal bilgilerden ilk sınavımız.Sevgili öğretmen arkadaşlar ve değerli öğrenciler sizlerde yararlanmak isterseniz işte linki:
File: 1.sınav.rar
DownloadLink: http://rapidshare.com/files/160659235/1.s_nav.rar

*** GEÇMİŞİMİ  ÖĞRENİYORUM  ÜNİTESİ***

4-G SINIFI KOMPOZİSYON YARIŞMASI

KONU : Milli mücadele dönemi okunacak, milli mücadele dönemini konu alan bir kompozisyon yazılacaktır.

* Kompozisyon yazımı sırasında kişisel duygu ve düşüncelere yer verirken,tarihi olaylar abartılmadan,yalın bir anlatımla yazılacaktır.

* Giriş – gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat edilecek, yanlış sözcük kullanmamaya özen gösterilecektir.

* Bilgi dağarcığınızı genişletmek için istediğiniz kaynaktan yararlanabilir ama kaynaktaki ifadeler aynen kullanılmayacaktır.

* Kompozisyon sizin özgün eseriniz olacak, yakınlarınızdan sadece fikir alıp, yanlışlıklarınızı düzeltmesi için yardım isteyeceksiniz.

* Kompozisyonlar 24 Aralık’ta teslim edilecek, her öğrenci kendi kompozisyonunu kendisi okuyacak, sınıfta oylamaya sunulacaktır.

* Yazdığınız kompozisyonlar Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri için performans ödevi değerlendirmesine alınacaktır.

 

4-G SINIFI HİKAYE YAZMA YARIŞMASI

 

KONU : Milli mücadele dönemi okunacak, milli mücadele dönemini konu alan bir hikaye yazılacaktır.

* Hikâye yazımı sırasında kişisel duygu ve düşüncelere yer verirken, tarihi olaylar abartılmadan, yalın bir anlatımla yazılacaktır.

* Hikâye yazarken kahramanlarınızı kendiniz seçecek, dilediğiniz ismi verebileceksiniz.

* Hikâyeniz gerçeklerle tamamen ilgili olup, tarihlere yer vermeyecek ama olayların kronolojik sıralamasında kesinlikle yer değiştirme yapmayacaksınız.

* Hikâyenizin kapsamı Osmanlı’nın son zamanları ile Cumhuriyet’in kuruluş yılı arasını kapsamak zorundadır.

* Hikâyenizde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinize mutlaka önem verecek, anlamını bilmediğiniz kelimeleri kullanmaktan kaçınacaksınız.

* Hikayeler 31 Aralık’ta teslim edilecek, her öğrenci kendi hikayesini kendisi okuyacak, sınıfta oylamaya sunulacaktır.

* Yazdığınız hikayeler Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri için performans ödevi değerlendirmesine alınacaktır.

 

SOSYAL BİLGİLER SORULARI ve YANITLARI

ÜNİTE: GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM

 

1-    Tarih nedir?

İnsanların geçmiş zamanlardaki yaşantılarını yer ve zaman belirterek anlatan bilimdir.

 

2-    Tarih bilimi neyi inceler?

Tarih, insan topluluklarının; yaşam biçimlerini,  kültür ve uygarlıklarını, nasıl devlet kurduklarını, siyasal ve sosyal ilişkilerini, aralarındaki savaş ve barışları, neden ve sonuç ilişkileriyle inceler.

 

3-    Tarihimizi neden öğreniriz?

Tarih öğrenmekle;

Ë Düşünce alanımız gelişir, zenginleşir.

Ë Geçmişle olan bağlarımız güçlenir.

Ë Geçmişte yapılan hatalardan ders alır, geleceğe daha emin adımlarla yürürüz.

 

4-    Aile tarihimizi yazarken nelerden yararlanırız?

Aile tarihimizi; yaşlıları dinleyerek, belge ve eski eşyaları inceleyerek, fotoğraf ve albümlerden yararlanarak yazabiliriz.

 

5-    Vatan nedir?

Bir milletin üzerinde yaşadığı, sınırları belli olan toprak parçasına YURT( VATAN) denir.

 

6-    1. Dünya Savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti?

1. Dünya Savaşı 1914 – 1918 yılları arasında olmuştur.

 

7-    1. Dünya Savaşı kimler arasında oldu?

İtilaf ve İttifak devletler arasında olmuştur.

İtilaf Devletleri; Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya

İttifak Devletleri; Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya – Macaristan, Bulgaristan

 

8-    Çanakkale Savaşı’nın nedeni nedir?

İtilaf Devletleri; Çanakkale Boğazından geçerek İstanbul’u almak ve böylece Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak. Yandaşları olan Rusya ile bağlantı kurmaktı.

 

9-    Çanakkale Savaşı nasıl sonuçlandı?

Türk Ordusu büyük bir zafer kazandı. Bu savaşın sonucunda;

q  1. Dünya Savaşı’nın süresi uzadı.

q  Yardım alamayan Rusya savaştan çekilmek zorunda kaldı.

q  Mustafa Kemal’i “Anafartalar Kahramanı “ olarak tüm dünya tanıdı.

 

10- 1. Dünya Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalandı?

30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.

 

11-  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın şartları nelerdir?

§    Ordumuz terhis edilecek.

§    Haberleşme ve ulaşım araçlarımıza el konulacak.

§    Silahlar düşman askerlerine teslim edilecek.

§    İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri takdirde istedikleri yeri işgal edebileceklerdi.

Bu maddeye dayanarak yurdumuz işgal edilmiştir.

 

12- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre yurdumuzun nereleri kimler tarafından işgal edildi?

İngilizler: Musul, Antep, Urfa, Maraş’ı ( Daha sonra Antep, Urfa, Maraş’ın işgalini Fransızlara bıraktılar.

Fransızlar: Adana ve çevresini

İtalyanlar: Antalya ve Konya

Yunanlılar: İzmir’i işgal ettiler.

 

 

 

13- Mustafa Kemal hangi görevle, ne zaman Samsun’a çıktı?

Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

 

14- Mustafa Kemal Samsun’dan sonra nerelerde toplantılar yaptı?

Mustafa Kemal; Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yapıldı.

 

15- Amasya Genelgesi ile tüm Türk halkına ne duyuruldu?

Amasya Genelgesi ile Türk milletini işgal devletlerine karşı mücadeleye çağırdı. Kurtuluş Savaşı’nın milletin azim ve kararlılığı ile kazanılacağını, ülkenin yönetiminde milletin söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

 

16- Kurtuluş Savaşı’nın ilk mitingi nerede yapıldı?

Kurtuluş Savaşı’nın ilk mitingi Havza’da yapıldı

 

17- Erzurum Kongresi’nin amacı neydi?

Doğu Anadolu illerimizin Ermenilere bırakılmaması için alınacak önlemleri belirlemekti.

 

18- Erzurum Kongresi’nde hangi kararlar alındı?

·         Vatan bir bütündür bölünemez.

·         Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz.

·         Her türlü yabancı işgale, karşı konulacaktır.

·         Geçici bir hükümet kurulacaktır.

 

19- Erzurum Kongresi’nin önemi nedir?

Erzurum Kongresi’nde; sadece Doğu Anadolu illerinden gelen delegelerin toplanmasına rağmen, tüm yurdu ilgilendiren kararlar alındığı için milli bir kongredir.

 

20- Sivas Kongresi’nde hangi kararlar alındı?

·         Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi.

·         Anadolu ve Rumeli’de faaliyet gösteren dernekler “ Anadolu ve Rumeli Haklarını Koruma Derneği” adı altında birleştirildi.

·         Hiçbir yabancı devletin himayesi altına girilemeyeceği kesin olarak karara bağlandı.

 

21- Sivas Kongresi’nin önemi nedir?

Sivas Kongresi, tüm yurttan gelen delegelerin toplandığı milli bir kongredir.

 

22- TBMM ne zaman açıldı? Alınan en önemli karar nedir?

TBMM 23 Nisan 1920’de  Ankara’da açıldı. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” kararı alındı.

 

23- Kurtuluş Savaşı’nda hangi cephelerde, kimlerle savaştık?

Doğu cephesinde; Ermenilerle

Güney cephesinde; Fransızlarla

Batı cephesinde; Yunanlılarla savaştık.

 

24- Doğu cephesinde kimlerle savaştık? Hangi antlaşma imzalandı?

Doğu cephesinde; Ermenilerle savaştık.  Ermeniler yenildi. Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Kars ve çevresi Türkiye’ye teslim edildi.

 

25- TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?

TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma Gümrü Barış Antlaşması’dır.

 

26- Güney cephesinde kimlerle savaştık? Hangi antlaşma imzalandı?

Güney cephesinde; Fransızlarla savaştık. Fransızlar yenilince Ankara Antlaşması’nı imzalandı.

 

27- Ankara Antlaşması’nın  önemi nedir?

 

 

 

28- Batı cephesinde Yunanlılarla hangi savaşlar yapıldı?

Batı cephesinde Yunanlılarla;  1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşı yapıldı.

 

29- 1. ve 2. İnönü Savaşlarının komutanı kimdir?

1. ve 2. İnönü Savaşlarının komutanı İsmet İnönü’dür.

 

30- 1. İnönü Savaşı’nın sonucu nedir?

Yunan ordusu yenilgiye uğratıldı. Bu galibiyetin sonucu olarak;

! TBMM ve ordumuza güven arttı.

! Mücadele azmimiz güçlendi.

! İsmet Paşa generalliğe yükseldi.

! İstiklal Marşımız kabul edildi.

! Ruslarla Moskova Antlaşması imzalandı ve Doğu sınırımız çizildi.

! İtilaf devletlerinin çağrısı üzerine Londra’da bir konferans toplandı.

 

31- 2. İnönü Savaşı’nın sonucu nedir?

Yunan orduları bir kez daha yenildi. Bu galibiyetten sonra;

ƒ  İtalyanlar Anadolu’dan çekildiler.

ƒ  Fransızlar Zonguldak’ı boşalttı.

ƒ  Ordumuza güven iyice arttı.

ƒ  Bağımsızlığımıza olan inancımız güçlendi.

 

32- Sakarya  Savaşı’nın sonucu nedir?

Sakarya Savaşı’ndaki galibiyet sonucunda;

<  Yunanlılar saldırı planlarından vazgeçip, ele geçirdikleri yerlere sahip olabilmek için savunmaya geçtiler.

<  Türk ordusu savunmaktan vazgeçerek saldırı planları yapmaya başladı.

<  TB

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !